top of page
IDAN LOGO.png

תהליך למניעת מגרנה

כאבי ראש, מיגרנה, אשכולות כאבי ראש ועוד....
הינם כאבים ידועים בעיקר בקרב נשים, אך גם נדבח לא מבוטל מאוכלוסיית הגברים סובלת מהם. במהלך שנתיים, נבדקו כ3000 נשים משתי יבשות אשר סבלו בממוצע ממגרנה אחת או יותר בשבוע, לאחר הטיפול הייחודי שפותח בחרה, נשים אלה מדווחות חודש בחודשו כי כאבי הראש אינם נישנים והמגרנות אינן חוזרות.

הפרוטוקול הייחודי של חברת עידן הבריאות מטפל באופן מניעתי בכאבי הראש המתפתחים למגרנה ומאזן את הגוף מחדש לכדי הרגשה מיטבית ואיכות חיים טובה יותר.
בימים אלה מתבצע מחקר חדש בנושא מיגור המגרנה, מוזמנים להצטרף מטה

פניה להצטרפות למחקר

 מלאו את הטופס לפנייה ישירה למחקר 

  • LinkedIn

@Idan Health 2023

bottom of page